TAGS: Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Giầy Dép

Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Tràng Thi

Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Tràng Thi

Thứ sáu, 23/02/2018, 06:08 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Lý Nam Đế
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:08 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Cửa Đông
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:07 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Cửa Nam
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:06 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Hàng Mã
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:05 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Hàng Giấy
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:04 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Hàng Chĩnh
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:03 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Hàng Chĩnh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Hàng Giầy
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:03 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Hàng Giầy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Nguyễn Siêu
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:02 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Nguyễn Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Ngõ Gạch
Thứ sáu, 23/02/2018, 06:01 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...
Trang 1/13 <12345678910>