Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Cửa Bắc

Thứ ba, 29/09/2015, 06:15 AM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 20916 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 17047 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5039 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 66 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15585 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 6.6 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11198 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11180 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9694 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9191 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7907 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1127 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 95 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 11 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 7 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7571 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4887 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3.1 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9837 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10929 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5130 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5600 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2022 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 393 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14348 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12835 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 168 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 6500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7161 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6870 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10523 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 9 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4979 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 144 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10883 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 152 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 4.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 570 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11181 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6384 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 133 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5081 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 172 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3912 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8900 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 68 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2372 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13960 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1967 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 475 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11732 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3380 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 6 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8967 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11470 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2914 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 524 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 681 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8125 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 46 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4125 - Cho thuê nhà mặt đường phố Cửa Bắc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !