Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Chủ nhật, 01/03/2015, 04:33 PM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 8592 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 16969 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10191 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7186 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1848 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1146 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 122 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 170 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18287 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1515 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9221 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5875 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 11506 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4030 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14147 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6751 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 342 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 4.4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1746 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 19 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5893 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5877 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7866 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1064 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân (mp)

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1682 - - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 118 (m2)

Mặt tiền: 7.2 (m)

Số tầng: 8.5 (tầng)

Giá: 315 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1061 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12042 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 7000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 2456 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 343 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5.7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 193 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6963 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5854 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 6.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5770 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1700 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5879 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 805 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7886 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1184 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11988 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5813 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 130 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10190 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10332 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 185 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12579 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6420 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14966 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4837 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4921 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1722 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14146 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3370 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8175 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3241 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 408 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 19 (m2)

Mặt tiền: 1.7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 12071 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng – Giá mới >>

MS: 5387 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4201 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3839 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 6 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 4 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1258 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7663 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 54 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8815 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7656 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12045 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1699 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9810 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1886 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 20.5 (m2)

Mặt tiền: 2.1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7289 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2675 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6375 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5320 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2.1 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11159 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1985 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11217 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5695 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9494 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 58 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 350 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 264 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 746 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 75 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2769 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1802 - Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !